Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. 2. daļas 3. uzd. Statistikas elementi (2017) 5p.
2. 2. daļas 7. uzd. Progresija (2017) 5p.
3. 2. daļas 8. uzd. Kustības grafiks (2017) 5p.