Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. 1. daļas 1. uzd. Funkcijas (2017) 1p.
2. 1. daļas 2. uzd. Summas vai starpības kvadrāts (2017) 1p.
3. 1. daļas 3. uzd. Trigonometrisko funkciju vērtības (2017) 1p.
4. 1. daļas 4. uzd. Funkcijas definīcija (2017) 1p.
5. 1. daļas 5. uzd. Četrstūra leņķi (2017) 1p.
6. 1. daļas 6. uzd. Definīcijas apgabals (2017) 1p.
7. 1. daļas 7. uzd. Kombinatorika (2017) 1p.
8. 1. daļas 8. uzd. Līdzīgas saknes (2017) 1p.
9. 1.daļas 9. uzd. Simetrija (2017) 1p.
10. 1. daļas 10. uzd. Nevienādība (2017) 1p.
11. 1. daļas 11. uzd. Mērogs (2017) 1p.
12. 1. daļas 12. uzd. Reizinājums (2017) 1p.
13. 1. daļas 13. uzd. Pakāpe (2017) 1p.