Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. 1. daļas 14. uzd. Izteikšana no formulas (2017) 1p.
2. 1. daļas 15. uzd. Procenti (2017) 1p.
3. 1. daļas 16. uzd. Procenti II (2017) 1p.
4. 1. daļas 17. uzd. Izteiksmes kopsaucējs (2017) 1p.
5. 1. daļas 18. uzd. Pretēja daļa (2017) 1p.
6. 1. daļas 19. uzd. Daļveida vienādojums (2017) 1p.
7. 1. daļas 20. uzd. Varbūtība (2017) 1p.
8. 1. daļas 21. uzd. Monotonitātes intervāli (2017) 1p.
9. 1. daļas 22. uzd. Hipotenūzas aprēķināšana (2017) 1p.
10. 1. daļas 23. uzd. Loka garums (2017) 1p.
11. 1. daļas 24. uzd. Piramīda (2017) 1p.
12. 1. daļas 25. uzd. Rombs (2017) 2p.