Teorija

Uzdevumi

1. Lineāras funkcijas izteiksmes izvēle pēc grafika

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Izpratne par parabolas zaru vērsumu

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Kvadrātfunkcija I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Kvadrātfunkcija II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Definīcijas apgabals daļveida funkcijai I

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Definīcijas apgabals kvadrātsaknes funkcijai I

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Definīcijas apgabals funkcijai, kurai kvadrātsakne ir saucējā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Izpēti funkciju pēc grafika!

Grūtības pakāpe: vidēja

13
9. Hiperbolas konstruēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Lineāra funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Kvadrātfunkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

22
3. Funkcijas pētīšana pēc grafika

Grūtības pakāpe: vidēja

24
4. Funkcijas 9. klases eksāmenā testa daļā iepriekšējos gados

Grūtības pakāpe: zema

11
5. Funkcijas 9. klases eksāmenā 2. daļā iepriekšējos gados

Grūtības pakāpe: augsta

45

Materiāli skolotājiem