Funkcionālo sakarību starp mainīgajiem \(x\) un \(y\), kas izsakāma formā y=ax, kur aR,a0, sauc par apgriezto proporcionalitāti.
 
Apgriezto proporcionalitāte ir ātruma formula v=st. Ātrums un laiks ir apgriezti proporcionāli lielumi, palielinoties ātrumam, laiks samazinās.
 
Funkcijas y=ax grafiks ir līkne, ko sauc par hiperbolu.
Tās īpašības:
  • Definīcijas apgabals ir visi reālie skaitļi, izņemot 0: D(f)=(;0)(0;+)
  • Vērtību apgabals ir visi reālie skaitļi, izņemot 0: E(f)=(;0)(0;+)
 
Ja \(a > 0\), tad hiperbolas zari atrodas I un III kvadrantā, funkcija ir dilstoša (1. piem.).
Ja \(a < 0\), tad hiperbolas zari atrodas II un IV kvadrantā, funkcija ir augoša (2. piem.).
  

Lai konstruētu grafiku, sastāda vērtību tabulu, kurā izvēlas gan pozitīvus, gan negatīvus skaitļus.
  
Piemērs:
 
 
1. Konstruē grafiku funkcijai y=4x!
 
\(x\)
\(-4\ \)
\(-2\ \)
\(-1\ \)
\(1\ \)
\(2\ \)
\(4\)
\(y\)
\(-1\)
\(-2\)
\(-4\)
\(4\)
\(2\ \)
\(1\)


 
 
fun_13.png
 
2. Konstruē grafiku funkcijai y=1x
 
\(x\)
\(-4\ \)
\(-2\ \)
\(-1\ \)
\(1\ \)
\(2\ \)
\(4\)
\(y\)
\(0,25\ \)
\(0,5\ \)
\(1\ \)
\(-1\ \)
\(-0,5\ \)
\(-0,25\)
 
fun_31.png
 

Atsauce:
Matemātika 10.klasei /Evija Slokenberga, Inga France, Ilze France. -Rīga : Lielvārds, 2009. – 279 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 38.lpp.
Algebra 10.-12. klasei 2. daļa/Vitanda Sakse.-Rīga : Pētergailis,1999.-95lpp. :il.-izmantotā literatūra:14.lpp.