ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Funkcijas definīcijas un vērtību apgabals
2. Funkcijas lielākā un mazākā vērtība
3. Funkcijas monotonitāte Funkcijas augšanas un dilšanas intervāli (atkārtojums)
4. Vienādzīmju intervāli un funkcijas nulles pēc grafika f(x)=0, f(x)<0, f(x)>0
5. Lineāras funkcijas definīcija Definīcija, grafiks, īpašības
6. Kvadrātfunkcija
7. Apgrieztā proporcionalitāte

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāras funkcijas izteiksmes izvēle pēc grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dots grafiks, izvēlas analītisko izteiksmi
2. Izpratne par parabolas zaru vērsumu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc formulas izvēlas parabolu, kurai zari uz augšu vai uz leju. Viegls, jo tikai 2 atbilžu izvēles
3. Kvadrātfunkcija I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Konstruē parabolu un izvēlas no 6 attēliem
4. Kvadrātfunkcija II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Dots parabolas grafiks, jānosaka viens no 6 vienādojumiem
5. Definīcijas apgabals daļveida funkcijai I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Saucējā vienkārša lineāra izteiksme
6. Definīcijas apgabals kvadrātsaknes funkcijai I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Lineāra nevienādība
7. Definīcijas apgabals funkcijai, kurai kvadrātsakne ir saucējā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pilnais kvadrātvienādojums
8. Izpēti funkciju pēc grafika! 2. izziņas līmenis vidēja 13 p. Grafiks lauzta līnija. Nosaka D, E, monotonitāti, min, max, vienādzīmju intervālus
9. Hiperbolas konstruēšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aizpilda doto tabulu, zina kvadrantus, zina, ka ar 0 nedala. Grafiku jāzīmē uz papīra

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāra funkcija 00:00:00 vidēja 14 p. Atpazīšana, pētīšana, konstruēšana, punkta piederība
2. Kvadrātfunkcija 00:00:00 vidēja 22 p.
3. Funkcijas pētīšana pēc grafika 00:00:00 vidēja 24 p. Dots grafiks lauztas līnijas formā. Pēdējie divi uzdevumi par kvadrātfunkciju
4. Funkcijas 9. klases eksāmenā testa daļā iepriekšējos gados 00:00:00 zema 11 p. 2019. - 2012. gads
5. Funkcijas 9. klases eksāmenā 2. daļā iepriekšējos gados 00:00:00 augsta 45 p. 2019. - 2012. gads