49,5p.

Tēmā "Diagnosticējošais darbs matemātikā 2016. g." pieejami 39 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.