39,4p.

Tēmā "Diagnosticējošais darbs matemātikā 2015. g." pieejami 14 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.