Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par diagnosticējošo darbu matemātikā 3. klasei Informācija

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1.1.uzd. Saskaitīšana. Bez pārejas citā desmitā (2015) 2. izziņas līmenis zema 1p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 2015. gadā.
2. 1.2.uzd. Atņemšana līdz 100 bez pārejas citā desmitā (2015) 2. izziņas līmenis zema 2p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 2015. gadā.
3. 1.3.uzd. Reizrēķins ar 8 un 9 (2015) 2. izziņas līmenis zema 2p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 2015. gadā.
4. 1.4.uzd. Reizrēķins, dalot ar 8 un 9 (2015) 2. izziņas līmenis zema 2p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 2015. gadā.
5. 1.5.uzd. Atņemšana līdz 100 ar pāreju citā desmitā (2015) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 2015. gadā.
6. 1.6.uzd. Saskaitīšana līdz 100 ar pāreju citā desmitā (2015) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 2015. gadā.
7. 1.7. un 1.8.uzd. Reizināšana ar 0 un dalīšana ar 1 (2015) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 2015. gadā.
8. 2.uzd. Skaitļu ass (2015) 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 2015. gadā.
9. 3.1.uzd. Visas darbības (2015) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 2015. gadā.
10. 3.2.uzd. Saistītais pieraksts ar saskaitīšanu un atņemšanu (2015) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 2015. gadā.
11. 3.3.uzd. Saistītais pieraksts a-bc+d (2015) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 2015. gadā.
12. 4.1.uzd. Garuma mērvienību pārveidojumi (2015) 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 2015. gadā.
13. 4.2.uzd. Laika mēru pārveidojumi (2015) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 2015. gadā.
14. 5.uzd. Nogriežņa garums (2015) 2. izziņas līmenis augsta 4p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 2015. gadā.
15. 6.uzd. Teksta uzdevums par naudas daļām (2015) 2. izziņas līmenis augsta 7p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 2015. gadā.
16. 7.uzd. Diagrammas nolasīšana (2015) 2. izziņas līmenis vidēja 7p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 2015. gadā.
17. 8.uzd. Daļas (2015) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 2015. gadā.
18. Radošais uzdevums par naudu (2015) 2. izziņas līmenis augsta 5p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 2015. gadā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aritmētika 00:00:00 vidēja 24p. Četras darbības 2015. gada diagnostikas darbā matemātikā 3. klasei
2. Lielumi un mēri 00:00:00 vidēja 19p. Mērvienību pārveidojumi un teksta uzdevums par naudas rēķiniem 2015. gada diagnostikas darbā matemātikā 3. klasei
3. Nogriežņi, figūru daļas un skaitļu ass 00:00:00 vidēja 12p. Nogriežņa garums, skaitļi uz ass 2015. gada diagnostikas darbā matemātikā 3. klasei