Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

24p.
1. 1.1.uzd. Saskaitīšana. Bez pārejas citā desmitā (2015) 1p.
2. 1.2.uzd. Atņemšana līdz 100 bez pārejas citā desmitā (2015) 2p.
3. 1.3.uzd. Reizrēķins ar 8 un 9 (2015) 2p.
4. 1.4.uzd. Reizrēķins, dalot ar 8 un 9 (2015) 1p.
5. 1.5.uzd. Atņemšana līdz 100 ar pāreju citā desmitā (2015) 3p.
6. 1.6.uzd. Saskaitīšana līdz 100 ar pāreju citā desmitā (2015) 2p.
7. 1.7. un 1.8.uzd. Reizināšana ar 0 un dalīšana ar 1 (2015) 2p.
8. 3.1.uzd. Visas darbības (2015) 4p.
9. 3.2.uzd. Saistītais pieraksts ar saskaitīšanu un atņemšanu (2015) 3p.
10. 3.3.uzd. Saistītais pieraksts a-bc+d (2015) 4p.