Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

19p.
1. 4.1.uzd. Garuma mērvienību pārveidojumi (2015) 5p.
2. 4.2.uzd. Laika mēru pārveidojumi (2015) 2p.
3. 6.uzd. Teksta uzdevums par naudas daļām (2015) 7p.
4. Radošais uzdevums par naudu (2015) 5p.