Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu 3.klasei
 
Mācību valodas darbs notiks 2016. gada 25. februārī
Matemātikas darbs notiks 2.martā 1. mācību stundas laikā.
Izglītības iestāde diagnosticējošo darbu drīkst organizēt 2. vai 3. mācību stundā.
 
Diagnosticējošajam darbam ir viens variants.
Katrs skolēns saņems piecas A4 formāta darba lapas.
Uz lapām skolēnam jāveic 9 uzdevumi.

Diagnosticējošā darba norise
 
5 min pirms diagnosticējošā darba sākumaDiagnosticējošā darba vadītājs uzaicina skolēnus ienākt telpā un iepazīstina viņus ar diagnosticējošā darba norisi. Skolēni veic darbu savā klases telpā.
Diagnosticējošā darba vadītājs izdala skolēniem darba lapas, aicina skolēnus ar tām iepazīties un pēc tam ierakstīt tajās ziņas par sevi.
40 minSkolēni veic diagnosticējošā darba uzdevumus.
 Diagnosticējošā darba vadītājs paziņo diagnosticējošā darba beigas, savāc darba lapas.
 
Darbu izpilda ar tumši zilu vai melnu pildspalvu.
Drīkst izmantot tikai attiecīgajā valsts pārbaudes darba programmā norādītos palīglīdzekļus.
Diagnosticējošā darba laikā atļauts lietot līdzpaņemto ūdeni.
 
VISC mājaslapā var iepazīties ar 2015. gada diagnosticējošo darbu matemātikā.
 
Portālā Uzdevumi.lv dots 2015. gada diagnosticējošais darbs matemātikā ar dažādiem variantiem un atbilstošiem atbilžu soļiem.