Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. Relatīvais biežums 2p.
2. Moda 2p.
3. Amplitūda 1p.
4. Korelācija 2p.
5. Statistikas elementu jēdzienu pārbaude 1p.
6. Statistikas elementi. Mediāna (2015. g. 9. klases eksāmens) 5p.
7. Histogramma 0p.
8. Statistikas elementi 0p.