Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

29p.
1. 1. daļas 7. uzd. Eksponentvienādojuma sakņu eksistence (2018) 1p.
2. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība (2018) 3p.
3. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība (2017) 3p.
4. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība (2016) 3p.
5. 1. daļas 6. uzd. Pakāpju salīdzināšana (2017) 1p.
6. 1. daļas 17. uzd. Eksponentvienādojums (2016) 1p.
7. 2. daļas 1. uzd. Eksponentvienādojums (2015) 3p.
8. 1. daļas 3. uzd. Eksponentvienādojums (2014) 1p.
9. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība (2014) 3p.
10. 1. daļas 1. uzd. Pakāpju reizināšana (2014) 1p.
11. 1. daļas 16. uzd. Pakāpes. (2013) 1p.
12. 1. daļas 18. uzd. Kāpināšana. (2013) 1p.
13. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība. (2013) 3p.
14. 1. daļas 3. uzd. Pakāpju pārveidojumi, saknes. 1p.
15. 2. daļas 2. uzd. Eksponentvienādojums. 3p.