29p.

Tēmā "Eksāmens latviešu valodā 2011. g." pieejami 18 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.