Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kas ir personība? Kā tā veidojas? Izglītojamais var uzzināt teorētiskas zināšanas, kas ir personība, kā cilvēks veidojas par personību un komponentes, kuras cilvēku padara par personību.
2. Introverti un ekstraverti cilvēki Teorētiskā informācija par diviem tipiem - introvertiem un ekstravertiem -, kuros var iedalīt cilvēkus pēc viņiem piemītošajām iezīmēm
3. Mērķi un lēmumi Teorētiska informācija kā pieņemt lēmumus un izvirzīt mērķus. SMART metode.
4. Kā kļūt par līderi Izklāstīta līderības teorija, pamatots, kāpēc jāveido portfolio, izskaidrots, kas ir portfolio, iekļauti padomi, kā rakstīt CV un motivācijas vēstuli.
5. Raksturs Teorētiskā informācija par to, kā var skaidrot, kas ir raksturs un kādas ir tā izpausmes
6. Griba un mērķtiecība Teorētiskā informācija par gribu un mērķtiecību

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Personības būtība I 1. izziņas līmenis zema 2p. Skolēns zina, kas ir personība un kas to ietekmē
2. Introverts un ekstraverts tips 1. izziņas līmenis zema 2p. Skolēni spēj noteikt, kuram cilvēka tipam atbilst dotās iezīmes
3. Raksturs un tā veidošanās 1. izziņas līmenis zema 2p. Skolēns zina, kas ietekmē rakstura veidošanos
4. Personības būtība II 1. izziņas līmenis zema 2p. Skolēns zina, kas ir personība un kas to ietekmē
5. Jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izglītojamais zin definīcijas, prot zināšanas pielietot- loģiski piemērojot atbilstošajam skaidrojumam jēdzienu. Nostiprina teorētiskās zināšanas
6. Līdera tips 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ir izpratne, kas ir līderis, zin triju veidu līderus. Saprot, kas cilvēku padara par līderi.
7. Introverti un ekstraverti cilvēki 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns zina, kas ir temperaments, un spēj raksturot divus galvenos cilvēka tipus - introvertu un ekstravertu cilvēku
8. Līdera biogrāfija 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Apzinās cilvēka rakstura īpašību nozīmi līderības veidošanā. Prot no biogrāfijas atlasīt to informāciju, kura svarīga līderim.
9. Situāciju analīze. Kā pilnveidot raksturu? 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns caur situāciju analīzi redz, izsecina, kā jāpilnveido cilvēka raksturs, lai citi ar viņu varētu rēķināties un pats sasniegtu savus mērķus.
10. Rakstura iezīmes un vērtības 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izglītojamais prot izvērtēt vērtības un antivērtības, zin, kādas rakstura īpašības noder līdera un ikviena cilvēka dzīvē un kuras traucē. Spēj izdarīt ētiskās izvēles.
11. Vērtības un antivērtības cilvēkā 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Analizējot situācijas no dzīves, izglītojamais izvēlas vērtības vai antivērtības, atbilstoši situācijai.
12. Raksturs 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēns prot atzīmēt pareizos apgalvojumus saistībā ar raksturu un to, kā tas veidojas un mainās
13. Galvenās un otršķirīgās rakstura iezīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēni spēj atšķirt un pareizi norādīt galvenās un otršķirīgās rakstura iezīmes
14. Kā sevī attīstīt līderi? 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Ir izpratne par rakstura iezīmēm, kuras piemīt katram līderim. Spēj analizēt situācijas, izdarīt secinājumus.
15. Griba, gribasspēks, brīva griba 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns izprot, kas ir griba, gribasspēks, spēcīga griba
16. Temperamenta tips 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izglītojamais zin, ka cilvēka raksturs iedalās četros tipos, prot nosaukt katra tipa raksturojošās iezīmes, vai pēc uzvedības atpazīt temperamenta tipu.
17. Introverti un ekstraverti cilvēki 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Izlasot doto situāciju, skolēns prot norādīt, kuram rakstura tipam - introvertam vai ekstravertam - atbilst aprakstītie personāži.
18. Raksturs un tā iezīmes 2. izziņas līmenis augsta 5p. Skolēns pārbauda savas zināšanas par to, kā skaidrot jēdzienu "raksturs", un spēj noteikt, kuras no rakstura īpašībām pieder pie galveno un otršķirīgo iezīmju grupām

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas jāattīsta topošajam līderim? Citi vidēja 2p. Zina kas ir līderis, prot izvērtēt stiprās, pozitīvās rakstura iezīmes un trūkumus. Situāciju analīze.
2. Personības tips Citi vidēja 2p. Izglītojamais pārzina temperamenta tipus, spēj pēc situācijas to noteikt. Zina pazīmju kopumu, kurš raksturīgs katram no tipem.
3. Raksturu ietekmējošie faktori Citi augsta 5p. Skolēns parāda zināšanas par raksturu ietekmējošiem faktoriem

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā veidot raksturu, lai kļūtu par līderi? 00:20:00 vidēja 11p. Zina, kas ir personība, kā tā veidojas un kā attīstīt sevī līderi, pilnveidojot raksturu.
2. Personība, līderis 00:20:00 vidēja 16p. Izglītojamais zina, kas ir personība, kas ir līderis. Zina un prot nestandarta situācijās pielietot esošās zināšanas, risinot situāciju uzdevumus, izdarot secinājumus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Personība 00:40:00 vidēja 27p. Izglītojamajam ir izpratne par jēdzienu "'personība", tā lietošanu, zina, kā veidojas personība, tās raksturs, temperaments. Zina temperamenta tipus, pēc situācijām spēj noteikt temperamenta tipu, vai personība ir intraverta, vai ekstraverta.