Ja temperaments balstās uz iedzimtību, jeb to, ko devusi daba, tad daudzas rakstura īpašības tu vari veidot pats. Tev var palīdzēt tavi izvirzītie mērķi un tava griba. Izvirzot mērķi, nosaki, ko gribi sasniegt. ar gribu tu panāc, lai izvirzīto mērķi sasniegtu.
Mērķis – tas, ko cenšas sasniegt, panākt. Izvirzīt sev uzdevumu, apņemties.
Mērķi ir dažādi, tāpēc ir svarīgi zināt:
1. Zināt, ka tev to tiešām vajag, ja mazināsies vai zudīs tava vajadzība, tad zudīs arī mērķis.
2. Zināt, ko vēlies sasniegt, jo konkrētāk tu to noteiksi, jo vieglāk būs secināt, vai tu patiešām virzies uz mērķi.
3. Zināt, kas tieši jādara, lai mērķi sasniegtu., izvērtē kur esi, un kur vēlies nokļūt.
4. Noteikt, cik ilgs laiks un kas vēl tev būs vajadzīgs, lai mērķi sasniegtu, ja tev nav laika un visa nepieciešamā, mērķa sasniegšanu nāksies atlikt.
Gribas rosināšanu sauc par motivāciju. To veido motīvi un stimuli. Motīvi pamatā ir tavas domas, ar kurām tu pārliecini sevi tiekties sasniegt mērķi. Stimuli ir apkārtējo cilvēku pamudinājumi un piedāvātie labumi. Jo motīvi un stimuli būs spēcīgāki, jo lielākas cerības, ka tu mērķi sasniegsi.
 
Viens no paņēmieniem, kā veidot mērķi, ir balstīties uz tā saucamo SMART principu. Tas nozīmē, ka mērķim jābūt pietiekami specifiskam (specific), proti, jābūt konkrētam formulējumam par to, kas tieši ir jāsasniedz.
Tāpat arī mērķim jābūt mērāmam (measurable) – vienalga, vai tā būtu peļņa vai noslēgto līgumu skaits, vai apkalpoto objektu daudzums – ir jābūt noteiktam lielumam vai sasniegumam (tituls, nominācija, novērtējums), uz ko jātiecas.
Svarīgi arī lūkoties, lai cilvēki mērķi pieņemtu un viņiem būtu tā sasniegšanai nepieciešamās spējas, šis mērķis nekonfliktētu ar citiem izvirzītajiem mērķiem. Līdz ar to mērķim jābūt atrunātam (agreed) un guvušam apstiprinājumu no tā sasniegšanā iesaistītajām pusēm.
Nosakot iepriekš minētos lielumus, protams, arī objektīvi jāraugās, lai tie būtu racionāli (reasonable) un reāli sasniedzami.
Tāpat arī jānosaka laiks, kurā iecerēto izpildīt - tātad mērķim jābūt terminētam (time bounded). Tas palīdz uzturēt disciplīnu un koncentrēties uz sasniedzamo.
 
Lai veidotu savu personību un sasniegtu savus mērķus, tev noteikti būs jāpieņem lēmumi un jāizdara izvēle. Protams, tev var rasties jautājumi, kā pieņemt pietiekami gudrus lēmumus. Atceries!
 
1.Lai īstenotu kādu lēmumu, tajā būs jāiegulda – laiks, nauda, prasmes, rīki, telpas vai kas cits.
Vērtējot ieguldījumus, meklē atbildes uz jautājumiem: Kas man jau ir? Kas man vēl jāiegūst? Kur un kā es to varu iegūt? Vai es varu teikt, ka ieguldījums man ir tik svarīgs, lai es to veiktu?
 
2.Lai īstenotu savu lēmumu tev nāksies arī no kaut kā atteikties. Vērtējot to, no kā nāksies atteikties, meklē atbildes uz jautājumiem: Cik svarīgs man ir tas, no kā atsakos? Kas notiks, ja no tā es atteikšos? Kā tas, no kā es atteikšos iespaidos mani? Kā tas, no kā es atteikšos, iespaidos citus?
 
3.Īstenojot lēmumus, tev jārēķinās ar riskiem. Var nenotikt tas, ko esi ieplānojis. Vērtējot riskus, atbildi uz jautājumiem: Kas neplānots var notikt, kad es darīšu to, ko esmu izvēlējies? Ko no plānotā es nevarēšu pārvarēt? Kas man būs nepieciešams, lai pārvarētu neplānotus šķēršļus?