Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Identitātes veidi Teorijas tēma par to, kas ir identitāte, kā tā veidojas, kas to ietekmē. Identitātes veidi.
2. Personība – tās būtība un veidošanās Teorētiskā informācija par to, kas ir personība, kas ietekmē katra cilvēka personību un kā notiek personības veidošanās
3. Digitālā identitāte un likums Teorija par to, kas ir sociālā identitāte, pat to, ko Latvijas likumdošana nosaka, saistībā ar sociālo tīklu vai interneta lietošanu, uzvedības normām sociālajos tīklos.
4. Kā ģimenes lomu un funkcijas nodrošina likumi Teorija par to kas ir ģimene, kādas var būt ģimenes, ģimeņu modeļi un par to, kādi likumi nosaka pienākumus ģimenē.
5. Kāpēc ģimene ir sabiedrības vērtība? Teorija par ģimenes lomu un evolūciju, attīstību laikā, skaidroti stereotipi par ģimeni un attiecībām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Identitāte, laulība, ģimene – jēdzieni 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ir izpratne par jēdzieniem, to lietošanu. Prot lietot jēdzienus atbilstošās situācijās, zina atšķirību starp reģistrētu un nereģistrētu kopdzīvi.
2. Identitāte 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kas ir identitāte, kas to veido, kā tā izpaužas.
3. Uzvedība internetā, digitālā identitāte 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamie zina un atbalsta pozitīvu uzvedību internetā, zina atbildību, kāda draud par dažāda veida pārkāpumiem.
4. Ģimenes loma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamie zina ģimenes funkcijas, prot no situāciju analīzes izdarīt secinājumus un identificēt ģimenes uzdevumu.
5. Kurš likums to nosaka? 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais orientējas likumos, zina kurš likums kuras normas paredz. Zina, ka par otras personas aizskārumu draud atbildība, zina sodus, apzinās sekas.
6. Kurā likumā meklēt? 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Situāciju analīze. Sadzīvisku jautājumu sasaistīšana ar atbilstošu likumdošanu. Laulības, šķiršanās, rūpes par bērniem, datu aizsardzību.
7. Sociālās lomas situācijā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamie zina, ka cilvēka identitāte mainās reizē ar sociālajām lomām, ko cilvēks pilda. No situāciju apraksta spēj izvēlēties sociālās lomas.
8. Profesionālā identitāte 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais zin dažādus identitātes veidus. Spēj atšķirt profesionālo identitāti no citām, personīgās, etniskās, vecuma un dzimuma identitātes. Uzdevums veidots tā, lai izglītojamais apgūtu un izzinātu dažādas profesijas.
9. Pienākumi ģimenē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais zina, kas ir pienākumi ģimenē, caur situāciju analīzi saprot, kuri pienākumi ir bērniem veicami mājās. Apzinās, ka katram ģimenes loceklim ir savi pienākumi.
10. Sociālās lomas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina kas ir sociālās lomas, kā mainās cilvēka identitāte pildot kādu no sociālajām lomām. Uzdevumā ietvertās sociālās lomas aptver gan profesionālo sfēru, gan nacionālo, gan lomas, kuras dzīves laikā iegūstam vai zaudējam.
11. Personu apliecinošie dokumenti 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns zina, kas ir personu apliecinošie dokumenti, kur un kādā vecumā tos iespējams saņemt.
12. Cilvēka identitāte 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Zina, kas ir identitāte, kas to veido, kā tā izpaužas. Skolēns zina, kas ir personu apliecinošie dokumenti
13. Pienākumi un atbildība ģimenē 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, ka lkkatram ģimenes loceklim ir tiesības un pienākumi. Izdarot ētiskās izvēles, izvēlas atbildību, pienākumu un rēķināšanos ar citiem ģimenes locekļiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Definīcijas Citi vidēja 1 p. Izglītojamais pielieto jēdzienus, papildinot definīciju ar iztrūkstošu atbilstošo vārdu.
2. Atbilstošais identitātes veids Citi vidēja 2 p. Izglītojamajam ir izpratne par identitātes jēdzienu, tā daudzveidīgā pielietojuma iespējām. Prot atšķirt dažādus identitātes veidus, identificē tos ar reālām dzīves situācijām.
3. Identitātes noteikšana Citi vidēja 1 p. Izglītojamais zina kas ir identitāte, zina, ka identitātes var būt dažādas, atkarībā no situācijas, kurā esam nokļuvuši. Prot atrast identitāti un saistīt to ar notikumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģimene un identitāte 00:20:00 vidēja 10 p. Izglītojamais zina, kas ir ģimene, kā tā ietekmē indivīda identitātes, vērtību sistēmas, pasaules redzējuma un rakstura veidošanaos. Ir izpratne par jēdzienu "identitāte".

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Identitāte un sociālās lomas 00:40:00 vidēja 23 p. Izglītojamais zina, kas ir sociālās lomas, kā tās veido identitāti. Ir izpratne par dažādien identitātes veidiem un ģimenees lomu identitātes veidošanā.