Teorija

Uzdevumi

1. Identitāte, laulība, ģimene – jēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Identitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Uzvedība internetā, digitālā identitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Ģimenes loma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Kurš likums to nosaka?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Kurā likumā meklēt?

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Sociālās lomas situācijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Profesionālā identitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Pienākumi ģimenē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Sociālās lomas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Personu apliecinošie dokumenti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Cilvēka identitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

6
13. Pienākumi un atbildība ģimenē

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Ģimene un identitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem