Lai gan ģimenes pastāv jau tūkstošiem gadu, ik pa laikam sabiedrībā sākas diskusijas par to, vai laulība un kopdzīve ģimenēs nav kaut kas vecmodīgs, un vai nākotnē cilvēki neizvēlēsies citu kopdzīves formu. Diskusiju dalībnieki apgalvo, ka mūsdienās cilvēki saimnieko citādāk un viņiem vairs nav nepieciešama ģimene kā saimnieciskais balsts. Tāpat diskusiju aizsācēji norāda, ka mainījies ir līdzšinējās vīrieša un sievietes lomas. Agrāk vīrieši bija ģimenes uzturētāji un naudas pelnītāji, bet sievietes organizēja mājas dzīvi, iekārtoja mājokli, gatavoja ēdienu, rūpējās par dārzu un audzināja bērnus. Mūsdienās abi dzimumi var pildīt abas lomas. Ir arī pāri, kuri izmēģina dažādas kopdzīves formas.
 
Tētis ar bērniem.png
 
Pastāv vairāki mīti, stereotipi par laulību vai ģimeni:
1. Laulība – tas ir vecmodīgi, neviens nevar piespiest cilvēkus palikt kopā.
Bet:
Laulību procedūra veidota tā, lai cilvēki padomātu, pirms uzņemas atbildību un rūpes par ģimeni un nepametīs to, sastopoties ar pirmajām grūtībām.
 
2. Mūsdienās cilvēkiem ir grūtāk saprasties, tāpēc saglabāt ilgstošas attiecības tie nespēj.
Bet:
Lai saprastos vispirms vajadzīga griba to darīt. Ja cilvēkam tāda ir, viņi vienmēr atradīs kopīgu valodu.
 
3. Mūsdienās vecāki pelna pietiekami daudz, lai arī viens no vecākiem varētu uzturēt bērnu.
Bet:
Bērniem svarīgs ir ne tikai uzturs, bet abu vecāku mīlestība un atbalsts. Nepilnās ģimenēs, lai nopelnītu iztiku, vecāki darbā pavada garas stundas un var bērniem veltīt mazāk laika.
 
4. Mūsdienās pastāv dažādas ģimenes formas un cilvēki pie tā ir pieraduši.
Bet:
Pētījumi tomēr liecina, ka vairāk problēmu ir tām ģimenēm, kuras nav pilnā sastāvā un nav tik stabilas.
 
5. Mūsdienu medicīna ir attīstījusies tik tālu, ka brīvas dzimumattiecības nevienam nekaitē.
Bet:
Arī mūsdienu medicīna nevar visu, nepārdomāta un nedroša dzimumdzīve arī mūsdienās sagādā smagas traumas.
 
6. Agra dzimumdzīve padara jaunieti pieaugušāku.
Bet:
Agra dzimumdzīve liecina, ka jaunietim ir problēmas. Viņš meklē citu cilvēku uzmanību, jo jūt tās trūkumu.
 
7. Ikvienam ir jāizmēģina vairāki partneri, lai zinātu, ar ko viņš labāk saprotas.
Bet:
Cilvēks, kurš bieži maina partnerus, patiesībā negrib saprasties ne ar vienu un domā tikai par sevi. Lai saprastos ir jācenšas un jāpiestrādā.
 
8. Mūsdienu tehnoloģijas ļauj veidot arī ģimeni no attāluma.
Bet:
Pētījumi gan liecina, ka attiecības no attāluma ar laiku izjūk. Cilvēki, arī to neapzinoties, vēlas klātienes attiecības.
 
Ģimene ir vērtība, tā dod iespēju sadzīvot zem viena jumta dažādu paaudžu cilvēkiem, pārmantot tradīcijas, saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu.
 
Raimonds Kalva LV Shutterstock.jpg
 
Katrai ģimenei ir savas tradīcijas, kas nav saistītas tikai ar kopīgu svētku svinēšanu, bet arī ar ikdienas norisēm, piemēram, kopīgas vakariņas, galda spēļu spēlēšana, krustvārdu mīklu minēšana, kopīgas ekskursijas, pārgājieni, kopīgi pavadīts laiks apmeklējot kultūras pasākumus vai strādājot dārzā. Tomēr ikvienā ģimenē tradīcijas atšķiras, kaut vai tas, kā svin dzimšanas dienas, Lieldienas, Ziemassvētkus un Līgo svētkus. Ģimenes tradīcijas rada īpašu saikni starp ģimenes locekļiem. Tradīciju ievērošana stiprina katras ģimenes savstarpējās attiecības, palīdz vēl vairāk cienīt un mīlēt citam citu. Diemžēl mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē tradīcijas izzūd līdz ar katru nākamo paaudzi. Tāpēc ir vērts tradīcijas saglabāt, jo tās stiprina ģimeni.
Ļoti svarīgs ģimenē ir savstarpējs atbalsts un uzticēšanās. Bieži ikdienā pienāk brīdis, kad jūtamies "ne savā ādā", jo dziļāk savu problēmu analizējam, jo dziļākā bezcerībā ieslīgstam. Šādos brīžos neatsverams ir atbalsts no ģimenes, iespēja no sirds izrunāties, tikt uzklausītam un saprastam. Spēcīgās un atbalstošās ģimenēs pamana citu ģimenes locekļu rūpes un bēdas, sniedz atbalstu un palīdz problēmas atrisināt.