Mūsdienās cilvēki daudz laika pavada sociālajos tīklos. Arī te viņi iepazīst cits cita identitāti. Sociālo tīklu uzdevums ir pastāstīt par sevi citiem, parādīt, kas tev ir svarīgs, ko tu proti, ko tu esi sasniedzis. Ja tava vietne ir izveidota veiksmīgi, tā Tev var palīdzēt atrast tev draugus, domu biedrus, vaļaspriekus, hobijus un pat nākamo profesiju.
 
tanuha2001 Shutterstock.jpg
 
Tomēr digitālā identitāte ir saistīta ar kādu būtisku problēmu. Tiekoties klātienē, mēs varam vērot, kā cilvēki mūs uztver. Redzot, ka sadarbība vai saziņa nenotiek tā, kā tu vēlies, tu vari labot komunikācijas kļūdas un komunicēt, veidot sarunu citādāk. Vērojot sociālos tīklus, cilvēki secina tikai no tā, ko izlasa, ko redz. Tas nozīmē, ka tev īpaši jāpiedomā par to, kādus attēlus tu publicē, ar kādiem ierakstiem vai komentāriem dalies.
Arī likums nosaka, ko drīkst un ko nedrīkst publicēt. Izlasi un pārdomā, vai Tavu publikāciju kāds nevar uztvert par likuma pārkāpumu!
 
Profila informācija.svg
 
Krimināllikums nosaka:
Par neslavas celšanu mutiski vai masu saziņas līdzeklī vainīgajai personai var piespriest piespiedu darbu, naudas sodu vai pat brīvības atņemšanu (157.pants).
Par darbību, kas vērsta uz naida vai nesaticības izraisīšanu atkarībā no personas dzimuma, vecuma, invaliditātes vai jebkuru citu pazīmju dēļ, ja ar to radīts būtisks kaitējums, soda ar brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai ar naudas sodu. (150. pants)
Par draudiem izdarīt slepkavību vai nodarīt smagus miesas bojājumus, ja ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti, var sodīt ar brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. (132. pants)
Par patvaļīgu (bez atļaujas) piekļūšanu automatizētai datu apstrādes sistēmai vai tās daļai, ja tas ir saistīts ar datu apstrādes sistēmas aizsardzības līdzekļu pārvarēšanu un ja ar to ir radīts būtisks kaitējums, var sodīt ar brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. (241. pants)
Par 16 gadus vecumu nesasniegušas personas pamudināšanu iesaistīties seksuālās darbībās vai šādas personas pamudināšanu tikties ar mērķi izdarīt seksuālas darbības vai stāties dzimumattiecībās, izmantojot informāciju komunikācijas tehnoloģijas vai citu saziņas veidu, ja to izdarījusi nepilngadīga persona, var sodīt ar brīvības atņemšanu vai piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību (162.' pants).
 
Likumi kuri aizsargā ģimeni.svg
 
Civillikums nosaka:
Par cieņas un goda aizskaršanu, ja tiek radīts morāls kaitējums, personai ir tiesības vērsties pret personu, kas ir aizskārusi godu un cieņu, pieprasot kompensāciju (1635. pants).
 
Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka:
Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu (81. pants).
 
Fizisko personu datu apstrādes likums nosaka:
Ja datu subjekts ir bērns, viņa piekrišana ir uzskatāma par pamatu datu apstrādei, un viņa datu apstrāde ir likumīga, ja bērns ir vismaz 13 gadus vecs vai ja attiecībā uz bērnu, kurš nav sasniedzis 13 gadu vecumu, piekrišanu ir devis viens no viņa vecākiem vai likumiskais aizbildnis (33. pants).