Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. If...then...else sazarojums If...then...else sazarojums.
2. Case...of sazarojums Case...of sazarojums.
3. Darbības ar Boolean tipa mainīgajiem Darbības ar Boolean tipa mainīgajiem.
4. Salīdzināšanas operācijas Salīdzināšanas - vienkāršas izteiksmes ar Boolean tipa vērtību.
5. Izteiksmes ar Boolean tipa vērtību Sarežģītākas izteiksmes ar Boolean tipa vērtībām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršs if...then sazarojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kods ar vienkāršu if...then sazarojumu.
2. Vienkāršs case...of sazarojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kods ar vienkāršu case...of sazarojumu.
3. Darbības ar Boolean vērtībām 1 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienkāršas darbības ar Boolean tipa vērtībām.
4. Darbības ar Boolean vērtībām 2 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienkāršas loģiskās operācijas ar Boolean tipa izteiksmēm.