If ... then ... else
Svarīgi!
Šīs konstrukcijas pieraksts (sintakse) ir šāds:
ifnosacījumsthenkomandasifnosacījumsthenkomandas1elsekomandas2
(Burtiski tulkojot uz latviešu valodu sanāk: ja ... tad ... un ja ... tad ... citādi ...)
 
Par nosacījumu var izmantot jebkuru izteiksmi, kura pieņem vērtības True vai False. Ja šīs izteiksmes vērtība ir True, tad tiek izpildītas komandas pēc then. Ja vērtība ir False un ir izmantots else, tad tiek izpildītas komandas aiz else.
 
Turklāt pirms else nedrīkst lietot semikolu - tas ir, pēdējā komanda pirms tā netiek pabeigta ar semikolu. (Šis liekais semikols ir bieža kļūda, sākot apgūt Turbo Pascal.)
 
Piemērs:
if(n=0)thenwriteln('Nulle');
 
Ja skaitlis n ir 0, tad tiek izvadīts atbilstošs paziņojums.
Piemērs:
if(nmod2=0)thenwriteln('Paraskaitlis')elsewriteln('Neparaskaitlis');
 
Ja skaitlis n dalās ar 2 (atlikums ir 0), tad tiek izvadīts paziņojums, ka tas ir pāra skaitlis. Pretējā gadījumā tiek paziņots, ka tas ir nepāra skaitlis.
Piemērs:
if(n>0)thenif(nmod3=0)thenwriteln('Dalasar3')elsewriteln('Nedalasar3')elsewriteln('Navnaturalsskaitlis');
 
Ja skaitlis n ir lielāks par 0, tad notiek vēl viena pārbaude: ja skaitlis dalās ar 3, par to paziņo, ja nedalās - arī paziņo. Ja skaitlis n nav lielāks par 0, tad paziņo, ka tas nav naturāls skaitlis.
 
Kad vienā if ... then konstrukcijā ir iekļauta cita (līdzīgi iepriekšējam piemēram), katrs else tiek attiecināts uz tam tuvāko (iepriekšējo) if. Ja gribas citādāk, tad ir jāizmanto begin ... end.
Piemērs:
Ir jāizvada paziņojums, ja skaitlis n ir pozitīvs un pāra skaitlis. Un vēl jāpaziņo arī tad, ja tas ir negatīvs. (Un pārējos gadījumos nav nekas jādara.)
 
Viens no iespējamiem risinājumiem:
if(n>0)thenbeginif(nmod2=0)thenwriteln('Pozitivs un dalas ar 2');endelsewriteln('Negativs');