Sarežģītākas Boolean tipa izteiksmes
Izmantojot operācijas not, or, and un xor, var izveidot sarežģītākas Boolean tipa izteiksmes.
 
Piemērs:
(x<10)and(x>0)
Šīs izteiksmes vērtība būs True tikai tad, ja x ir vienlaikus mazāks par 10 un lielāks par 0.
 
(Vaards='Janis')or(Vaards='Andris')
Šeit vērtība būs True tikai tad, ja Vaards vērtība ir 'Janis' vai 'Andris'.
 
(nmod2=0)xor(nmod3=0)
True sanāks tikai tad, ja n dalīsies vai nu ar 2, vai arī ar 3 (bet ne ar abiem reizē).
 
 
Un šādas izteiksmes var izmantot kā nosacījumus if...then sazarojumos.
 
Piemērs:
if(nmod7=0)and(nmod2=1)thenwriteln('Sisirneparaskaitlis,kasdalasar7');
 
if(Username='Janis')and(Password='aizverlogu')thenwriteln('Derigakombinacija')elsewriteln('Nederigakombinacija');
 
if(x=0)or(y=0)or(z=0)thenwriteln('Reizinajumsir0')elsewriteln('Reizinajumsnav0');