Salīdzināšanas operācijas
Var izmantot dažādas salīdzināšanas operācijas, lai salīdzinātu divus lielumus. Šī salīdzināšanas operācija rezultātā dod Boolean tipa mainīgo.
 
 
= (vienāds)
Piemērs:
('A'='A')  ir  True (patiess, jo šie lielumi patiešām ir vienādi).
(4=6)  ir  False (aplams, jo nav vienādi).
 
<> (nav vienāds)
Piemērs:
(4<>5)  ir  True.
('AB'<>'AB')  ir  False.
 
< (mazāks par)
Piemērs:
(0<1)  ir  True.
(13<12)  ir  False.
 
> (lielāks par)
Piemērs:
(10>5)  ir  True.
(5>10)  ir  False.
 
<= (mazāks vai vienāds)
Piemērs:
(4<=4)  ir  True.
(6<=4)  ir  False.
 
>= (lielāks vai vienāds)
Piemērs:
(6>=3)  ir  True.
(10>=12)  ir  False.