Darbības ar Boolean tipa mainīgajiem
Boolean tipa mainīgie var pieņemt vienu no šādām divām vērtībām - True un False. (Tulkojumā - Patiess un Aplams.)
Ar tiem var izmantot šādas operācijas: not, and, or un xor.
 
 
Operācija not pārveido patiesuma vērtību uz pretēju.
Piemērs:
not(True) - sanāk False
not(False) - sanāk True
 
Operācija and dod rezultātu True, ja visas vērtības ir True.
Piemērs:
TrueandTrueandTrue - sanāk True
TrueandFalseandTrue - sanāk False
 
Operācija or dod rezultātu True, ja vismaz viena vērtība ir True.
Piemērs:
FalseorFalseorTrue - sanāk True
FalseorFalseorFalseorFalse - sanāk False
 
Operācija xor dod rezultātu True, ja nepāra skaits vērtību ir True.
Piemērs:
TruexorTrue - sanāk False
TruexorFalse - sanāk True
TruexorFalsexorTruexorTrue - sanāk True (3 vērtības ir True)