Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Industriālā revolūcija Industriālā revolūcija (18.gs. vidus - 19.gs. vidus).
2. Rūpniecības apvērsuma sākums Rūpniecības apvērsuma sākums Anglijā 18.gadsimtā.
3. Transports Transporta attīstība.
4. Urbanizācija Pārcelšanās no laukiem uz pilsētām.
5. Rūpniecības apvērsums 19.gs. Eiropā Vācu zemes. Francija. Krievija.
6. Sabiedrības šķiras Rūpnīcu īpašnieki. Strādnieki. Vidusšķira.
7. Strādnieku kustība. Marksisms Strādnieku kustība. Čartisti. Marksisms. Sociālisms.
8. Sievietes un bērni Sievietes un bērni 19.gs.
9. Izgudrojumi. Sasniegumi. Atklājumi Izgudrojumi, sasniegumi un atklājumi 19. - 20.gs.
10. Dzīve nākotnē Kā 19.gadsimta beigās cilvēki iedomājās pasauli pēc 100 gadiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Industriālā revolūcija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Industriālā revolūcija (18.gs. vidus - 19.gs. vidus).
2. Rūpniecības apvērsuma sākums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Rūpniecības apvērsuma sākums Anglijā 18.gadsimtā.
3. Izgudrojumi un rūpniecības apvērsums 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Izgudrojumi un rūpniecības apvērsuma sākums.
4. Transports 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Transporta attīstība.
5. Urbanizācija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārcelšanās no laukiem uz pilsētām.
6. Rūpniecības apvērsums 19.gs. Eiropā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vācu zemes. Francija. Krievija.
7. Rūpniecības apvērsums 19.gs. Eiropā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vācu zemes. Francija. Krievija.
8. Notikumu Eiropā 19.gs. 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Notikumi vācu zemēs, Francijā un Krievijā rūpnieciskā apvērsuma laikā.
9. Sabiedrības šķiras 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Rūpnīcu īpašnieki. Strādnieki. Vidusšķira.
10. Strādnieku kustība. Marksisms 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Strādnieku kustība. Marksisms.
11. Strādnieku kustība. Marksisms 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Strādnieku kustība. Marksisms.
12. Notikumi Anglijā 19.g. 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Svarīgākie notikumi Anglijā 19.gs.
13. Notikumi Anglijā un Francijā 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Svarīgākie notikumi Anglijā un Francijā 19.gs.
14. Sievietes un bērni 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sievietes un bērni 19.gs.
15. Izgudrojumi. Sasniegumi. Atklājumi 2. izziņas līmenis augsta 2p. Izgudrojumi, sasniegumi un atklājumi 19. - 20.gs.
16. Izgudrojumi. Sasniegumi. Atklājumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izgudrojumi, sasniegumi un atklājumi 19. - 20.gs.
17. Izgudrojumi un sasniegumi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izgudrojumi un sasniegumi 19. - 20.gs.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Industriālā revolūcija, tās sākums 00:00:00 vidēja 6,5p. Industriālā revolūcija (18.gs. vidus - 19.gs. vidus). Rūpniecības apvērsuma sākums Anglijā.
2. Pārmaiņas industriālās revolūcijas laikā 00:00:00 vidēja 17p. Transports. Urbanizācija. Noslāņošanās. Strādnieku kustības. Marksisms. Sievietes un bērni.
3. Rūpniecības apvērsums 19.gs. Eiropā 00:00:00 vidēja 6,5p. Vācu zemes. Francija. Krievija.
4. Izgudrojumi. Sasniegumi. Atklājumi 00:00:00 vidēja 8p. Izgudrojumi, sasniegumi un atklājumi 19. - 20.gs.