Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Izgudrojumi. Sasniegumi. Atklājumi 2p.
2. Izgudrojumi. Sasniegumi. Atklājumi 2p.
3. Izgudrojumi un sasniegumi 3p.
4. Izgudrojumi. Sasniegumi. Atklājumi 1p.