Teorija

Uzdevumi

1. Gadskārtu ieražas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Saulgriežu burtu juceklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Gadskārtu ieražas tautasdziesmās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Gadskārtu ieražas attēlos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Gadskārtu ieražas ticējumos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Gadskārtu ieražas dziesmās

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Gadskārtu ieražas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Gadskārtu ieražas

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem