Ūsiņi
Ar Ūsiņiem beidzas pavasaris un sākas vasara.

Ūsiņš atnesa zaļu zāli, lapas, ieradās rūpēties par zirgiem.

Nāc, Ūsiņ, nāc, Ūsiņ,
Sen mēs tevi gaidījām:
Zirgi gaida zaļas zāles,
Puiši jauku dziedāšanu.

Ūsiņi bija pirmā gada diena, kad laida govis ganos un zirgus jāja pieguļā.

Gadskartas_usins_zirgi_teo.png


Ūsiņdienas mielastam kāva gaili un cepa karašas. Ar gaiļa kaušanu cerēja, ka Ūsiņš palīdzēs ar zirgiem un labu ražu.

Ūsiņdienas vakarā, kad govis jau bija sadzītas kūtī, sētas iedzīvotāji aplaistīja viens otru ar ūdeni.

Svinībās lūdza piedalīties arī pašu Ūsiņu. Viņam izteica pateicību par palīdzību zirgu kopšanā.