Meteņi

 Meteņus svin starp Ziemassvētkiem un Lieldienām.

Nāc nākdams, Metenīti,
Daudz uz tevis gaidītāju:
Gaid' arāji, ecētāji,
Gaid' miezīšu sējējiņi.

Meteņos ziema beidzas un sākas pavasaris. Dienas kļūst garākas un saulainākas.

Meteni1.png


Meteņos brauca ciemos un vizinās ar ragaviņām. Lai būtu laba raža, ēda Meteņu mielastu un pēdējo dienu gāja budēļos (ķekatās).

Meteņos ēda cūkas galvu, desas, grūdeni, plāceņus un cepa pīrāgus.

Vakarā ar dziesmām un rotaļām pavadīja Meteni.Metenī jāvizinās ragavās, lai gari lini un kaņepes augtu.
Ja Metenī brauc mežā, tad čūskas ved mājā.
Ja Metenī strādā, tad kurmji izrakņā laukus.