Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3p.
1. Gadskārtu ieražas attēlos 1p.
2. Gadskārtu ieražas ticējumos 1p.
3. Gadskārtu ieražas dziesmās 1p.