Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3p.
1. Gadskārtu ieražas 1p.
2. Saulgriežu burtu juceklis 1p.
3. Gadskārtu ieražas tautasdziesmās 1p.