Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Baumaņu Kārlis Dots Baumaņu Kārļa dzīves, darbības un īss daiļrades apraksts.
2. Baumaņu Kārlis "Dievs, svētī Latviju!" Aprakstīta Latvijas Valsts himnas vēsture, pastāstot par visiem ar to saistītajiem notikumiem.
3. Irlavas skolotāju seminārs, Jānis Bētiņš un Vīgneru Ernests Teorijā sniegta pamata informācija par Irlavas skolotāju semināru. Dots īss Jāņa Bētiņa, Ernesta Vīgnera dzīves un darbības apraksts.
4. I Vispārējie latviešu Dziesmu svētki Aprakstīti I Vispārējie latviešu Dziesmu svētki. Dots īss svētku organizatoriskais un norises apraksts.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaunlatvieši 1. izziņas līmenis zema 2 p. Uzdevuma izpildē skolēnam jāzina teorijā "Baumaņu Kārlis" minētie jaunlatvieši.
2. I Vispārējie latviešu Dziesmu svētki 1. izziņas līmenis zema 2 p. 1. jaut. prasa zināšanas par Baumaņu K. dziesmas "Dievs, svētī Latviju!" pirmatskaņojumu 1. Visp. latv. Dz. sv. atklāšanas svinībās. 2. jaut. jāatpazīst Dziesmu svētku jeb Līgo karogs.
3. Latvijas Valsts himna I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Uzdevuma abi jautājumi balstīti uz faktiem par Baumaņu K. dziesmas "Dievs, svētī Latviju!" pirmatskaņojumu – tās aizliegumu dziedāt kopkorim un pirmatskaņojumu 1. Vispārējo latvatviešu Dziesmu svētku atklāšanas svinībās.
4. Latvijas Valsts himnas teksts 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Uzdevums balstīts uz Latvijas valsts himnas tekstu. 1. jautājumā jāzina tā autors. 2. jaut. balstīts uz sinonīmiem, kas saistīti ar dziesmā minētiem vārdiem "tēvija" un "diet".
5. "Trimpula" 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Uzdevumā jāklausās dziesmas "Trimpula" 1., 2. pants. Klausoties jāanalizē ritms, melodijas virzība un skaņkārta. Kā arī jāsadzird pareizais dziesmas izpildītājsastāvs.
6. Latvijas Valsts himna II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 1. jautājums atsvaidzina skolēnu zināšanas par vārdu "žanrs" - no dotajām atbildēm jāizvēlas pareizais Latvijas Valsts himnas žanra veids (kora dziesma). Papildjautājums prasa zināt minētās dziesmas uzrakstīšanas gadu.
7. Baumaņu Kārļa darbība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 1. jautājums balstīts uz zināšanām par Baumaņu Kārļa galvenajiem darbības veidiem. Papildjautājums prasa zināt Kārļa Baumaņa darbības laiku (ne dzīves gadus).
8. Nozīmīgas personības latviešu mūzikā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Doti 4 personību - Baumaņu Kārļa, Jāņa Cimzes, Vīgneru Ernesta un Krišjāņa Barona - nozīmīgāko darbību fakti. Skolēnam jāatrod katram faktam tā atbilstošo pārstāvi.
9. Skolotāju semināri Latvijā 19. gs. 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Abi jautājumi vērsti uz skolotāju semināru Latvijā 19. gs. izveidošanas mērķi, to darbības vietām, laika posmu un audzēkņiem.
10. Baumaņu Kārļa skolas gadi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Uzdevuma 4 jautājumi balstīti uz video materiālu par Baumaņu Kārli - ievietoto teorijā "Baumaņu Kārlis". Jautājumi sagatavoti par materiālu līdz laika atzīmei 1`32 sek.
11. Dziesmu svētki I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Uzdevums prasa skolēnu zināšanas par Dziesmu svētku idejas rašanos, 1. Vispārējo latviešu Dziesmu svētku rīkošanas gadu un svētku norises biežumu.
12. Dziesmu svētki II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Uzdevums pārbauda skolēnu sapratni un zināšanas par koriem, to kopējo skaitu 1. Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos. Papildjautājumā vaicāts, vai šajos svētkos tika rīkots Koru jeb Dziesmu karš.
13. Termini 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Uzdevums balstīts uz tēmā sastopamiem terminiem: tautasdziesma, tautasdziesmas apdare, oriģināldziesma, a cappella, vīru koris un kopkoris.
14. Vēsturiskie notikumi 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Uzdevums balstīts uz pamata zināšanām par vēsturiskajiem notikumiem: skolotāju sem. un jaunlatviešu kustības vispārējais laika posms, dziesmas "Dievs, svētī Latviju!" uzrakstīšanas, pirmatskaņošanas un tās pasludināšanas par himnu gads.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas Valsts himnas teksta un mūzikas autors Citi zema 2 p. Doti 2 jautājumi: 1. atpazīsti Latvijas Valsts himnas mūzikas autoru; 2. atpazīsti Latvijas Valsts himnas teksta autoru. Abos jautājumos jāatpazīst Kārlis Baumanis.
2. Atrodi muzikālo frāzi! Citi augsta 1 p. Latvijas Valsts himna sadalīta muzikālās frāzēs. Skolēnam jāatrod - jāsaklausa dzirdētā himnas fragmenta turpinājums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dziesmu un deju svētku tradīcija Latvijā I 00:40:00 vidēja 21 p. Testā iekļauti tēmā sastopamie uzdevumi, kā arī 2 slēptie uzdevumi.
2. Dziesmu un deju svētku tradīcija Latvijā II 00:40:00 vidēja 23 p. Testā iekļauti tēmā sastopamie uzdevumi, kā arī 2 slēptie uzdevumi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dziesmu un Deju svētki 00:40:00 vidēja 26 p. Kontroldarbā izmantoti tēmā "Mūzika 8.7. Dziesmu un Deju svētki" iekļautie uzdevumi.