Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mūzikas izteiksmes līdzekļi Teorijas aprakstā iekļauta nepieciešamā pamata informācija par mūzikas izteiksmes līdzekļiem tēmas mūzikā nr.7.8. apgūšanai "Ceļojumi. Daba un dabas skaņas kā iedvesmas avots". Par tēmā nepieciešamajām zināšanām - tembrs, reģistrs un raksturs - dota nedaudz plašāka informācija.
2. Putnu balsis mūzikā Teorijas aprakstā sniegta informācija par putnu dziedāšanu, to atdarināšanu ar mūzikas instrumentiem un balsi. Ievietoti muzikāli piemēri. Kā arī dota īsa informācija par komponistu O. Mesiāna un P. Vaska daiļrades saistību ar putnu tematiku.
3. Dabas un ceļojumu atainojums komponistu skaņdarbos Teorijā dots dabas mainīguma apraksts. Pievienoti atbilstoši 4 skaņdarbi (A. Vivaldi, E. Grīgs), kuru izmantošana tēmā "Daba" skolēniem būtu ļoti noderīga.
4. Noderīgo lietu stūrītis Materiālā ievietotas populāras latviešu dziesmas par putnu, dabas un ceļojumu tēmu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Putnu balsis un mūzikas instrumenti I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Doti 2 skaņu ieraksti, kuros ir jāatpazīst putnu balsu dziedājumu atdarinājums ar mūzikas instrumentiem. Papildjautājumā jāsaklausa cik mūzikas instrumenti atdarina putnu balsis.
2. Skaņu ieraksts un ainava 1. izziņas līmenis zema 2 p. Uzdevums ar dabas skaņu ierakstiem - atrast tiem atbilstošu dabas attēlu. Papildjautājums vērsts uz skolēnu vārdu krājuma papildināšanu - atrodot precīzāko raksturojošo vārdu dabas attēlojumam.
3. Mūzikas instrumenti putnu balsu atdarināšanai 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. No dotajiem 3 mūzikas instrumentu attēliem atzīmēt 2, kuri ir piemēroti putnu balsu atdarināšanai. Papildjautājums ietver zināšanas par mūzikas izteiksmes līdzekļiem, īpaši - reģistru.
4. Daba un mūzika 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrast atbilstošo attēlu skaņu failā dzirdamajai mūzikai. Papildjautājums vērsts uz skolēnu vārdu krājuma papildināšanu - mūziku raksturojošu vārdu atrašanu.
5. Mūzikas izteiksmes līdzekļi un putnu balsis 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevumi ir vērsti uz zināšanu nostiprināšanu par mūzikas izteiksmes līdzekļiem, mūzikas instrumentu tembriem un reģistriem.
6. Dabas ainava caur mūzikas izteiksmes līdzekļiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Esi komponists! Dotajam ainavu attēlam jāatrod piemēroti mūzikas izteiksmes līdzekļi skaņdarba radīšanai. Papildjautājumā jānosaka attēlam atbilstošais skaņu / skaņdarbu ieraksts.
7. Putnu dziedājuma atdarināšana ar cilvēka balsi II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 1. uzdevumā skolēnam no 3 skaņu ierakstiem ir jāatpazīst 2, kuros putnu dziedājums ir atdarināts ar balsi / balsīm. 2. uzdevumā jāsniedz atbilde, kādēļ tieši sievietes balss ir vispiemērotākā putnu atdarināšanai.
8. Putnu balsis un mūzikas instrumenti 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Doti 3 mūzikas ieraksti: putnu balsis, to attēlojums ar mūzikas instrumenta/ instrumentu un cilvēka balss palīdzību. Skolēnam jāatšķir mūzikas instrumenta spēle.
9. P. Čaikovska skaņdarbs "Sniegpulkstenītes" 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Uzdevums balstīts uz P. Čaikovska skaņdarbu "Sniegpulkstenītes". Atbildēs lūgts saklausīt instrumentu, noteikt melodijas virzību un raksturot tempu.
10. Atpazīsti skaņdarbu! 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dots īss dabas raksturojums (uzvedinošs uz atbildi), skolēniem jāatpazīst skaņdarbi: A. Vivaldi "Ziema", "Pavasaris", "Vasara" un E. Grīga "Rīta noskaņa".
11. Putna dziedājuma atdarināšana ar cilvēka balsi I 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Uzdevums ir balstīts uz mūzikas izteiksmes līdzekļiem - kuri no tiem ir atbilstošākie putnu dziesmu atdarināšanai.
12. Esi komponists! 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Dotajam dabas vai tēla aprakstam atrast atbilstošu mūzikas instrumentu, mūzikas izteiksmes līdzekli tā atainošanai mūzikā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Komponisti - putnu balsu atdarinātāji mūzikā Citi zema 3 p. Dotajos attēlos jāatmin komponists Pēteris Vasks, jāuzraksta pareizi viņa vārds un uzvārds. Papilduzdevuma aprakstā jāatpazīst komponists Olivjē Mesiāns un arī viņa vārds un uzvārds tiek prasīts precīzi uzrakstīt.
2. Vides mūzikas koncerts Citi zema 2 p. Jautājumā tiek pārbaudītas zināšanas par Vides mūzikas koncertu, kurš veltīts dabas tēmai.
3. K. Sensānss. "Dzīvnieku karnevāls" - "Gulbis" Citi vidēja 2 p. Uzdevums balstīts uz K. Sensānsa skaņdarbu "Gulbis". Klausoties sākuma fragmentu, skolēniem jāatpazīst solo un pavadošais mūzikas instruments.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mūzika un putnu balsis 00:20:00 vidēja 11 p. Testa jautājumos ir ietverta visa teorijas materiālos apkopotā informācija.
2. Mūzika un daba 00:20:00 vidēja 10 p. Testa jautājumos ir ietverta visa teorijas materiālos apkopotā informācija.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ceļojumi. Daba 00:20:00 vidēja 11 p. Mājasdarbā ievietoti uzdevumi no tēmas 7.8. mūzikā.