Populāras dziesmas par putniem
 
Noderīgo lietu stūrītī iekļautas populāras latviešu dziesmas par putniem un dabu.
 
1. Latviešu tautas dziesma "Neviens putniņš tā nepūta"
  
 
2. I. Kalniņš, V. Kalniņš "Zilais putniņš"
  
 
3. R. Pauls, G. Račs "Lakstīgala"
  
 
 
4. I. Kalniņš, H. Heine "Mazais putniņš Bimini"
  
 
5. R. Pauls, L. Briedis "Cielaviņa"
  

6. R. Pauls, G. Račs "Cāļus skaita rudenī" 
  

7. R. Pauls, G. Račs "Kūko, kūko, dzeguzīte" 
 
 
8. "Bruģis" - "Kaija"
  

9. Ē. Ķiģelis, E. Treimanis-Zvārgulis "Zīlīte" 
 

Populāras latviešu dziesmas par dabu
 
1. Ē. Ķigelis, M. Čaklais "Aprīļa pilieni"
  
 
2. Z. Liepiņš, K. Dimiters "Ceļojums"
 
 
Atsauce:
Hokit - uk.wiki
https://www.youtube.com, Latviešu tautas dziesma "Neviens putniņš tā nepūta", izpilda Brāļi un māsas
https://www.youtube.com, Imants Kalniņš, Zilais putniņš. Izpilda Aleksa Špicberga un Dāvids Kalniņš
https://www.youtube.com, Normunds Rutulis un Ance Krauze, Lakstīgala
https://www.youtube.com, Imants Kalniņš, Līga Priede. Mazais putniņš Bimini
https://www.youtube.com, Raimonds Pauls, Leons Briedis Cielaviņa
https://www.youtube.com, Dzeguzīte, Cāļus skaita rudenī
https://www.youtube.com, Kūko, kūko dzeguzīte, izpilda Normunds Rutulis un Ance Krauze
https://www.youtube.com, Līvi, Aprīļa pilieni
https://www.youtube.com, Zigmārs Liepiņš, Ceļojums
https://www.youtube.com, Bruģis, Kaija
https://www.youtube.com, Līvi, Zīlīte