Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tautasdziesma Priekšstats par dažādu žanru dziesmām, par dziesmu iedalījumu - tautasdziesma, oriģināldziesma.
2. Oriģināldziesma Priekšstats par dažādu žanru dziesmām, par dziesmu iedalījumu - tautasdziesma, oriģināldziesma.
3. Nošu apzīmējumi ar burtiem Nostiprina zināšanas par nošu apzīmējumiem ar burtiem. Zina nošu nosaukumu zilbju un burtu atbilstību.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dziesmas žanrs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Priekšstats par dažādu žanru dziesmām, par dziesmu iedalījumu - tautasdziesma, oriģināldziesma.
2. Dziesmu veidu skaidrojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Priekšstats par dažādu žanru dziesmām, par dziesmu iedalījumu - tautasdziesma, oriģināldziesma.
3. Dziesmu veidi 2. izziņas līmenis zema 1 p. Priekšstats par dažādu žanru dziesmām, par dziesmu iedalījumu - tautasdziesma, oriģināldziesma.
4. Dziesmas veids un atskaņotājsastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Priekšstats par dažādu žanru dziesmām, par dziesmu iedalījumu - tautasdziesma, oriģināldziesma. Prot noteikt dziesmas atskaņotājsastāvu.
5. Sajukušie tautasdziesmas vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Apgūst, dzied un zina no galvas latviešu tautasdziesmu par māmiņu. Apzinās, ka tautasdziesmas ir būtiska kultūras mantojuma daļa.
6. Pazudušie tautasdziesmas vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apgūst, dzied un zina no galvas latviešu tautasdziesmu par māmiņu. Apzinās, ka tautasdziesmas ir būtiska kultūras mantojuma daļa.
7. Tautasdziesmas raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Analizē dziesmu. Atšķir tautasdziesmu un tautasdziesmas apdari. Prot raksturot mūzikas izpildījuma veidu.
8. Koncerta repertuārs 1. izziņas līmenis zema 1 p. Attīsta prasmi izvēlēties Mātes dienas, Ģimenes dienas un Pavasara koncerta repertuāram atbilstošas dziesmas.
9. Nots apzīmējuma izvēle 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot nošu nosaukumu zilbju un burtu atbilstību. Zina nošu apzīmējumus ar burtiem. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā. Uzlabo nošu lasītprasmi.
10. Attēlotās nots apzīmējums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot nošu nosaukumu zilbju un burtu atbilstību. Zina nošu apzīmējumus ar burtiem. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā. Uzlabo nošu lasītprasmi.
11. Nots apzīmējuma ievietošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot nošu nosaukumu zilbju un burtu atbilstību. Zina nošu apzīmējumus ar burtiem. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā. Uzlabo nošu lasītprasmi.
12. Nots apzīmējums attēlā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot nošu nosaukumu zilbju un burtu atbilstību. Zina nošu apzīmējumus ar burtiem. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā. Uzlabo nošu lasītprasmi.
13. Nots apzīmējums nošu piemērā 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Izprot nošu nosaukumu zilbju un burtu atbilstību. Zina nošu apzīmējumus ar burtiem. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā. Uzlabo nošu lasītprasmi.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dziesmas veida noteikšana Citi augsta 1 p. Priekšstats par dažādu žanru dziesmām, par dziesmu iedalījumu - tautasdziesma, oriģināldziesma.
2. Dziesmu izvēle koncertam Citi vidēja 1 p. Attīsta prasmi izvēlēties Mātes dienas, Ģimenes dienas un Pavasara koncerta repertuāram atbilstošas dziesmas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dziesma 00:20:00 vidēja 8 p. Priekšstats par dažādu žanru dziesmām, par dziesmu iedalījumu - tautasdziesma, oriģināldziesma.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Koncerta repertuārs 00:20:00 vidēja 11 p. Attīsta prasmi izvēlēties Mātes dienas, Ģimenes dienas un Pavasara koncerta repertuāram atbilstošas dziesmas.