Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Dziesmas žanrs 1p.
2. Dziesmu veidu skaidrojums 1p.
3. Dziesmas veids un atskaņotājsastāvs 2p.
4. Tautasdziesmas raksturojums 2p.
5. Nots apzīmējums attēlā 1p.
6. Nots apzīmējums nošu piemērā 1p.