Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Dziesmas žanrs 1 p.
2. Dziesmu veidu skaidrojums 1 p.
3. Dziesmas veids un atskaņotājsastāvs 2 p.
4. Tautasdziesmas raksturojums 2 p.
5. Nots apzīmējums attēlā 1 p.
6. Nots apzīmējums nošu piemērā 1 p.