Mūzikā notis var pierakstīt gan ar zilbēm, gan ar burtiem.
Katrai notij atbilst zilbe: do, re, mi, fa, sol, la, si.
 
2_Do_gamma_nosauk.svg
 
Katrai notij atbilst burts: C, D, E, F, G, A, B (ASV, Lielbritānijas pieraksts).
Mūsdienās visbiežāk izmanto šo burtu pierakstu.
 
Katrai notij atbilst zilbe un burts:
do – C, re – D, mi – E, fa – F, sol – G, la – A, si – B
 
Klav_burti.png
Svarīgi!
Dažreiz noti si apzīmē ar burtu H, bet B ir si bemols (Eiropas pieraksts).
 
Skaties tonalitātes zīmes pie nošu atslēgas!
Ja pie nošu atslēgas ir si bemols (attēlā), tad B apzīmē noti si bemol.
1bemols.png