Dziesma ir neliela apjoma vokāls skaņdarbs, kurā muzikālais tēls apvienots ar dzejisko.
- Parasti dziesma sastāv no pantiņiem un piedziedājumiem.
- Dziesmas tiek izpildītas a capella (bez instrumentāla pavadījuma) vai dažādu mūzikas instrumentu pavadījumā.
- Dziesmas var nodziedāt viens dziedātājs, kā arī vairāki – ansamblis, koris.
Oriģināldziesma ir komponista sacerēta dziesma, vokāls skaņdarbs.
Nereti komponisti savām dziesmām izmanto tautasdziesmu tekstus.
 
Pavasara koncertu repertuārs
Mātes dienas koncerta repertuārā parasti ir gan tautasdziesmas, gan tautasdziesmu apdares, gan arī komponistu sacerētās dziesmas. Tās ir sirsnīgas un emocionālas dziesmas, kas veltītas māmiņām un vecmāmiņām. Tie ir svētki, kad sakām lielu paldies māmiņām par gādību, uzmanību un sniegto mīlestību.
Arī Ģimenes dienas koncertam izvēlas dažādas dziesmas - gan oriģināldziesmas, gan tautasdziesmas. Piemērotākās ir dziesmas par mīļumu, pavasari, dziedātprieku, dabas mošanos un skaistumu, putnu dziesmām, par attiecībām ģimenē. Varam dziedāt daudz līksmu un emocionālu dziesmu.
Svarīgi!
Mātes diena jeb māmiņas diena ir starptautiski svētki par godu māmiņām, kas Latvijā tiek svinēti otrajā maija svētdienā.
Starptautiskā ģimenes diena ir svinama diena, ko pēc īpaša ANO lēmuma kopš 1994. gada atzīmē 15. maijā, Latvijā kopš 2007. gada.
Pirmie latviešu oriģināldziesmu komponisti ir Jānis Cimze (1814 – 1881) un Baumaņu Kārlis jeb Kārlis Baumanis (1835 – 1905) Latvijas valsts himnas „Dievs, svētī Latviju” autors.
 
Populārās dziesmas (vieglās, izklaides, estrādes dziesmas)
Latviešu populārās mūzikas pirmsākumi bija 19. gadsimta vidus – tās bija vācu ziņģes ar latviskiem vārdiem. Tās bija latviešu valodā pārveidotas ārzemju autoru vai vācu tautasdziesmas. Nezināmas izcelsmes melodijas ar latviskiem tekstiem radīja latviešu ziņģi un šlāgeri.
Šlāgeris – dziesma, kurai ir viegli iegaumējamas melodijas; vienkārša ritmika; viegli aizkustināms noskaņojums. Dziesmu vārdos uzsvērta mīlestība, attiecības un jūtas.
Ziņģe – tautā dziedamā un izplatītā romantiskā dziesma. Tā var būt gan tautasdziesma, gan komponista sacerēta dziesma. Dažreiz par ziņģēm tiek sauktas arī garās tautasdziesmas, kurām ir vairāki pantiņi.
Pirmais ievērojamais latviešu populārās mūzikas pārstāvis 19. gs. 30. gados bija Alfrēds Vinters. Pirmie latviešu estrādes profesionālie dziesmu autori kļuva mūziķi Raimonds Pauls, Elga Īgenberga, Ģederts Ramans, Ringolds Ore.
 
Latvijā iemīļotu bērnu dziesmu komponisti ir Arvīds Žilinskis, Ēvalds Siliņš, Raimonds Pauls, Imants Kalniņš, Jānis Lūsēns, Guntars Račs un daudzi citi.
Atsauce:
https://lv.wikipedia.org, Brīvā enciklopēdija, Šlāgermūzika
https://enciklopedija.lv, Nacionālā enciklopēdija, Populārā mūzika Latvijā
http://www.garamantas.lv, Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs, Ziņģe
https://tezaurs.lv, Vārdnīca, Ziņģe