18p.

Tēmā "Nevienādību sistēmas. Divkāršās nevienādības" pieejami 3 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.