Teorija

"Lai sareizinātu daļas, kuru skaitītāji un saucēji ir polinomi,
1) polinomi jāsadala reizinātājos (ja iespējams);
2) jāreizina daļu skaitītāji ar skaitītājiem un saucēji ar saucējiem;
3) skaitītāju reizinājums jāizdala ar saucēju reizinājumu.
 
Piemērs:
teo9_1.PNG
 
Pakāpes teo9_2.PNG aprēķināšanu sauc par kāpināšanu.
 
Par algebriskas daļas pakāpi ar naturālu kāpinātāju \(n\) sauc reizinājumu, kurā algebriskā daļa AB par reizinātāju ņemta \(n\) reizes:
teo9_4.PNG
 
Lai kāpinātu algebrisku daļu naturālā pakāpē \(n\), jākāpina šajā pakāpē gan daļas saucējs, gan skaitītājs un iegūtās pakāpes jāizdala.
teo9_5.PNG
 
Piemēri:
teo9_6.PNG"
 
Atsauce:
Algebra 8. klasei /Silva Januma, Inese Lunde - Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2003. 123. - 124.lpp