Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Stars Stars, stara sākumpunkts
2. Nogrieznis Nogrieznis, nogriežņa galapunkti

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nogriežņa un stara definīcijas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prast atšķirt pareizas definīcijas. Stars, nogrieznis.
2. Simboliskais pieraksts 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nogriežņi, taisne un punkts.
3. Nogriežņi un stari 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zīmējumā atpazīst nogriežņus un starus un atzīmē pareizo atbildi
4. Punkta piederība nogrieznim pēc attēliem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas vienu attēlu pēc dotā nosacījuma
5. Punkta piederība nogrieznim pēc attēliem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas vairākus attēlus pēc dotā nosacījuma
6. Punkta piederība nogrieznim 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas vairākus apgalvojumus pēc dotā attēla
7. Punkta piederība staram pēc attēliem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas attēlus pēc dotā nosacījuma

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Stars un nogrieznis Citi zema 1 p. Zina, ka stars un nogrieznis nav ģeometrijas pamatjēdzieni
2. Nogrieznis 1 Citi zema 1 p. Zina, kā apzīmē nogriezni
3. Nogrieznis 2 Citi zema 1 p. Zina, ka nogrieznim pieder bezgala daudz punktu
4. Nogrieznis 3 Citi vidēja 1 p. Zina, ka nogrieznim ir 2 galapunkti
5. Stars 1 Citi zema 1 p. Zina, ka staram pieder bezgala daudz punktu
6. Stars 2 Citi zema 1 p. Zina, ka stars ir taisnes daļa
7. Stars 3 Citi zema 1 p. Zina, kas ir pretēji stari

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs stundai. Nogrieznis un stars 00:07:00 zema 7 p. Formatīvā vērtēšana. 7 uzdevumi ar 1 variantu. Zina, ka stars un nogrieznis nav ģeometrijas pamatjēdzieni, kā apzīmē nogriezni, ka nogrieznim ir 2 galapunkti, ka staram un nogrieznim pieder bezgala daudz punktu, ka stars ir taisnes daļa, kas ir pretēji stari