Teorija

Taisnes daļu, kas atrodas starp diviem punktiem, kopā ar atliktajiem punktiem sauc par nogriezni.
NOGR_ab.svg
Uzzīmēto nogriezni apzīmē ar AB vai  BA.
A un  B - nogriežņa galapunkti.
 
Nogriezni AB  var apzīmēt arī šādi - [AB].
 
Punktus, kas atrodas starp nogriežņa galapunktiem, sauc par nogriežņa iekšējiem  punktiem.
Zīmējumā punkti \(D\) un \(E\)  ir nogriežņa AB  iekšējie punkti.
noggg.svg
 
EAB  vai  E[AB]
 
CAB  vai  C[AB]