Taisnes daļu, kas atrodas starp diviem punktiem, kopā ar atliktajiem punktiem sauc par nogriezni.
NOGR_ab.svg
 
Uzzīmēto nogriezni apzīmē ar \(AB\) vai \(BA\).
\(A\) un \(B\) - nogriežņa galapunkti.
 
Nogriezni \(AB\) var apzīmēt arī šādi - \([AB]\).
Punktus, kas atrodas starp nogriežņa galapunktiem, sauc par nogriežņa iekšējiem punktiem.
Zīmējumā punkti \(D\) un \(E\) ir nogriežņa \(AB\) iekšējie punkti.
 
noggg.svg
 
EAB vai E[AB]
CAB vai C[AB]