Teorija

Ja uz taisnes atliek punktu, tad tas sadala taisni divās daļās.
Katru no šīs taisnes daļām kopā ar atlikto punktu sauc par staru, bet atlikto punktu - par stara  sākumpunktu.
 
Stara apzīmēšanas veidi:
  • ar vienu mazo burtu
starsarmazo.png
Stars  m
  • ar diviem lielajiem burtiem (pirmais burts norāda stara sākumpunktu, bet otrais - jebkuru punktu uz stara)
    STARS_ab.svg
    Stars AB
  
  • ar diviem lielajiem burtiem (pirmais burts norāda stara sākumpunktu, bet otrais - jebkuru punktu uz stara, kuru uz stara var neatzīmēt ar punktu)
starsbezotrapunkta.png
Stars AB
 
Lieto arī stara AB apzīmējumu -[AB).
 
Starus, kuri atrodas uz vienas taisnes un kuriem ir kopīgs tikai sākumpunkts, sauc par pretējiem stariem.
6zim.PNG
 
Zīmējumā stari OB un OD ir pretēji stari