Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Darbības ar racionāliem skaitļiem VISC programmas 9. temats

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Negatīvu skaitļu saskaitīšana
2. Dažādzīmju skaitļu saskaitīšana Negatīvu un pozitīvu skaitļu saskaitīšana.
3. Negatīva skaitļa atņemšana Pamatojums, kāpēc a - (- b) = a+b

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādzīmju skaitļu summa (veseliem skaitļiem līdz 10) 1. izziņas līmenis zema 2p. 2 piemēri. Divu vienādzīmju skaitļu summa.
2. Vienādzīmju skaitļu summa (veseliem skaitļiem līdz 100) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 2 piemēri. Divu vienādzīmju skaitļu summa.
3. Vienādzīmju skaitļu summa (decimāldaļas) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 2 piemēri. Divu vienādzīmju skaitļu summa.
4. Negatīvu daļu summa, ja saucēji vienādi 1. izziņas līmenis zema 3p. Rezultātā īsta daļa.
5. Negatīvu jauktu skaitļu summa, ja dažādi saucēji 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju. Racionāli risinot, uzreiz iegūst veselo un nesaīsināmu daļu.
6. Dažādzīmju skaitļu summa (veseli skaitļi līdz 20) 1. izziņas līmenis zema 1p.
7. Dažādzīmju skaitļu summa (veseli skaitļi līdz 100) 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
8. Dažādzīmju skaitļu summa (decimāldaļas) 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
9. No negatīvas daļas atņem 1 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 1 veselo jāpārveido par neīstu daļu.
10. Negatīvam veselajam pieskaita īstu daļu 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Jāpārveido par neīstu daļu.
11. Dažādzīmju un vienādzīmju skaitļu summa tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saistībā ar 0.
12. Negatīva skaitļa atņemšana līdz 10 1. izziņas līmenis zema 1p.
13. Negatīvas decimāldaļas atņemšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
14. No daļas atņem negatīvu daļu. Dažādi saucēji 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi. Līdz 16.
15. Dažādzīmju daļu summa, ja viens saucējs satur otru kā reizinātāju 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Kopsaucējs līdz 60.
16. Racionālu skaitļu saskaitīšana un atņemšana 4 situācijās. Nelieli veseli skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Četras situācijas
17. Par cik viens negatīvs skaitlis ir lielāks nekā otrs pozitīvs skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Decimāldaļas tekstā.
18. Noteikt skaitli, kas lielāks par otru - negatīvu skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 1p.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Temperatūra zem nulles Citi vidēja 1p. 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei
2. Nezināmā saskaitāmā aprēķināšana no summas (2000) Citi vidēja 1p. 2000.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādzīmju skaitļu summa 00:00:00 vidēja 11p.
2. Dažādzīmju skaitļu saskaitīšana 00:00:00 vidēja 9p.
3. Negatīva skaitļa atņemšana 00:00:00 vidēja 7p.
4. Racionālu skaitļu saskaitīšana un atņemšana 00:00:00 vidēja 16p. Visas darbības.