Dažādzīmju skaitļi - viens ir pozitīvs, bet otrs- negatīvs skaitlis.
"Lai saskaitītu divus dažādzīmju skaitļus, tad no lielākā moduļa jāatņem mazākais modulis un pirms starpības jāliek tā zīme, kura ir skaitlim ar lielāko moduli."  
Piemērs:
3 + (- 4) = - 1
 
1) no lielākā moduļa atņem mazāko ( 4 - 3 = 1)
2) nosaka rezultāta zīmi, tā ir (-), jo skaitlim ar lielāko moduli ir (- 4) ir (-)zīme.
Ja pēc kārtas ir divas zīmes, tad (+) zīmi drīkst nerakstīt:
 
3 + (- 4) = 3 - 4 = - 1
 
Arī dažādzīmju skaitļiem ir spēkā likums - saskaitāmos mainot vietām, rezultāts nemainās.
 
-7 + 10 = 10 - 7 = 3
 
3 + (- 4) = (- 4) + 3 = - 4 + 3 = -1 
 
Ko izsaka darbība: 3 - 4 = -1?
Piemēram, gaisa temperatūra bija +3°C, temperatūra pazeminājās par 4°C. Tas nozīmē, ka pēc pazemināšanās gaisa temperatūra ir (- 1)°C.
Divu pretēju skaitļu summa ir nulle.
- 3 + 3 = 0
 
6 + (- 6) = 0