Mēs protam pieskaitīt negatīvu skaitli, piemēram,
 
- 2 + (- 6) = - 8
 
10 + (- 6) = 4
 
Bet kā lai atņem negatīvu skaitli? Cik ir 2 - (- 6) ?
 
Izpētīsim, ko nozīmē atņemšanas darbība.
No viena skaitļa (a) atņemt otru skaitli (b) nozīmē atrast starpību - skaitli  x:
a - b = x
 
Iegūto rezultātu vienmēr var pārbaudīt ar saskaitīšanu:  
x + b = a
 
Izpildīsim piemēru:
6 - ( -4) = x. Liekam galā x, jo vēl neprotam atņemt.
 
Uzrakstām pārbaudes izteiksmi:
x + (-4) = 6
 
Mēģinām uzminēt, ko var likt x vietā. Pie cik jāpieliek ( - 4), lai iegūtu pozitīvu 6? 
Varam uzminēt, ka x = 10, jo 10 + ( - 4) = 6.
 
Tātad nezināmais x ir 10
6 - ( - 4) = 10.
 
Izrādās, ka  () = +  
Tā kā mēs zinām, ka 6 + 4 = 10, tad var secināt, ka
no 6 atņemt (- 4) nozīmē: skaitlim 6 pieskaitīt 4.
No skaitļa a atņemt skaitli b nozīmē skaitlim a pieskaitīt skaitļa b pretējo skaitli.
Atceries, -4 pretējais skaitlis ir 4.
 
Risinot piemērus nav jāizmanto x vai kādi citi sarežģīti pārveidojumi, vienkārši atceries, ka
() = +  
 
Piemērs:
3 - (- 10) = 3 + 10 = 13
 
- 12 - ( - 3) = - 12 + 3 = - 9
 
0, 4 - ( - 0,6) = 0,4 + 0,6 = 1