Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Darbības ar racionāliem skaitļiem VISC programmas 9. temats

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļveida izteiksmes Daļveida izteiksmes un saistītais pieraksts- teorija, piemērs.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteiksme ar kāpināšanu un saskaitīšanu 1. izziņas līmenis zema 1p. Veselos skaitļos līdz 100.
2. Kāpināšana un atņemšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Veselos skaitļos līdz 100.
3. Reizināšana un kāpināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Decimāldaļas kāpināšana.
4. Daļveida izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Doti veseli skaitļi, to reizinājums.
5. Kāpināšana un dalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Rezultāts var būt decimāldaļa.
6. Summa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Racionālu skaitļu summa un starpība.
7. Summa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Racionālu skaitļu summa un starpība.
8. Summa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Racionālu skaitļu summa un starpība, reizinājums.
9. Summa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Racionālu skaitļu summa un starpība, dalījums.
10. Summa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Racionālu skaitļu summa un starpība, reizinājums un dalījums.
11. Summa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Racionālu skaitļu summa un starpība, dalījums, kāpināšana.
12. Starpība I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. No naturāla skaitļa atņem decimāldaļas pakāpi (2 vai 3).
13. Starpība II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. No naturāla skaitļa atņem negatīvas decimāldaļas pakāpi (2 vai 3).
14. Summa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nezināmā noteikšana no summas.
15. Starpība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nezināmā noteikšana no starpības.
16. Reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nezināmā noteikšana no skaitļa un burta reizinājuma.
17. Visas darbības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izteiksmes vērtības aprēķināšana.
18. Dalījums un summa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. 4p. (2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei) - Dalījums un summa
19. Starpība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. 3p. (2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei) - Starpība
20. Dalījums un summa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. 5p. (2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei) - Dalījums un summa

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļveida izteiksme Citi vidēja 6p. 2001.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
2. Darbību secība Citi vidēja 1p. 1p. (2003.gada matemātikas ieskaite 6.klasei) - Darbību secība
3. Visas darbības Citi vidēja 6p. 6p. (2006.gada matemātikas ieskaite 6.klasei) - Visas darbības
4. Reizinājums un starpība Citi vidēja 3p. 3p. (2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei) - Reizinājums un starpība
5. Vienādojums Citi vidēja 1p. 1p. (1999.gada matemātikas ieskaite 6.klasei) - Vienādojums
6. Nezināmais saskaitāmais Citi vidēja 4p. 4p. (1998.gada matemātikas ieskaite 6.klasei) - Nezināmais saskaitāmais
7. 2. uzd. f) Saistītais pieraksts Citi vidēja 5p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
8. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs Citi vidēja 5p. 3. uzdevums. Saistītais pieraksts.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļveida izteiksmes 00:00:00 vidēja 4p. Pārbaudes tests.
2. Visas darbības 00:00:00 vidēja 14p. Racionāli skaitļi un saistītais pieraksts.
3. Reizināšana, dalīšana, kāpināšana 00:00:00 vidēja 12p. Valsts ieskaites uzdevumi par racionālu skaitļu reizināšanu.