Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Reizināšanas uzrakstīšana ar kāpināšanu 2p.
2. Darbību secība 1p.
3. Visas darbības 4p.
4. Daļas dalīšana ar veselu 2p.
5. Vienādojums 1p.
6. Nezināmais saskaitāmais 1p.
7. Reizinājums un starpība 1p.